Tanja Bubaš, dopredsjednica, rođena sam 8.5.1989.
Živim i radim u  Slatini. Po zanimanju sam prodavač.
Drugo zanimanje mi je kozmetičar  s cime se bavim u slobodno vrijeme .
Bolujem od dijabetesa tip 1, na inzulinskoj sam terpiji.
U braku sam, suprug mi je veliki oslonac kroz moj život sa dijabetesom.