Daleke 1981. godine grupa građana Slatine osnovala je udrugu s namjerom pružanja pomoći kako pojedincu, tako i društvenoj zajednici, u liječenju i sprečavanju posljedica dijabetesa. Udruga je tada dobila ime “Društvo za zaštitu od dijabetesa”, a osnivačka skupština održana je 18. siječnja 1981. Uz promjenu imena u “Dijabetička udruga Slatina”, udruga djeluje neprekidno 40 godina.

Dijabetes je bolest koja sve vise uzima maha, podmukla je i često nepovratno oštećuje organizam oboljelih, čineći štetu njima, njihovim obiteljima i društvu.

Cilj udruge stoga bio je i ostao djelovanje na više razina:

– informiranje javnosti o mogućnostima prevencije bolesti i problemima koje bolest donosi

– informiranje o mogućnosti kontroliranja bolesti i sprečavanju ili odlaganju pojavljivanja nuspojava

– razvijanje svijesti o odgovornosti svakog pojedinca za vlastito zdravlje

– edukacija oboljelih i njihovih obitelji o važnosti samokontrole i suradnje s medicinskim osobljem

U borbi protiv dijabetesa posebno je važna razmjena iskustava sa članovima srodnih udruga. Moto je “Zajedno smo jači”, a simbol dvije ruke u položaju rukovanja.

Za svoje djelovanje udruga je dobila priznanje od Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Privatizacija u sustavu zdravstva uzrokovala je gašenje Savjetovališta za dijabetes i gubitak stalnih prostorija, ali Udruga je nastavila djelovati i dalje, svladavajući probleme nekad s više, nekad s manje uspjeha. Pri tome moramo zahvaliti svima koji su nam na tom putu pomagali i pomažu nam još uvijek, uz napomenu da ne možemo sve nabrojiti. Ipak, posebno zahvaljujemo Gradu Slatini koji nas podupire u skladu s mogućnostima, Lions klubu Slatina koji je godinama financirao odlazak na edukaciju u Ljetni kamp za djecu i mlade dijabetičare, farmaceutskim firmama koje nam doniraju materijal za akcije, a posebno medicinskom osoblju koje se odaziva na naše pozive i sudjeluje u radu na volonterskoj osnovi“.

Vodstvo udruge

“Najmanji čin dobrote vrijedi više od najveće namjere.”

PREDSJEDNIK

Rajko Brajić

DOPREDSJEDNICA UDRUGE

Greta Perković

TAJNICA UDRUGE

Nada Nikšić

Iz registra udruga

Cilj

Ciljevi Udruge su: unapređivanje zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti, promicanje edukacije i obrazovanja osoba oboljelih od šećerne bolesti, promicanje edukacije i obrazovanja osoba oboljelih od šećerne bolesti, unapređivanje njihove medicinske i socijalne zaštite, te prevencija šećerne bolesti. Udruga posebno brine o mladim dijabetičarima, starijim i nemoćnim dijabetičarima, dijabetičarima lošijeg imovinskog i socijalnog stanja i poboljšanju njihovog statusa. Udruga radi na osnivanju klubova s ciljem prevencije šećerne bolesti, ali bez svojstva pravne osobe.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– preventivno djelovanje na unapređenju zaštite zdravlja, – stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti, šećerne bolesti, – davanje informacija o šećernoj bolesti oboljelima, članovima njihovih obitelji i ostalim zainteresiranim osobama putem javnih medija, – suradnja sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, Crvenim križom, te drugim socijalno-humanitarnim organizacijama u Republici hrvatskoj i inozemstvu u svezi promicanja šećerne bolesti, – poticanje donošenja zakonskih odredbi u interesu oboljelih od šećerne bolesti, – uspostavljanje i održavanje neposrednih kontakata s oboljelima, osobama koje sa njima žive, koje o njima brinu i sa medicinskim stručnjacima, – promicanje obrazovanja svojih članova Udruge iz područja zdravstvenog odgoja i edukativno obrazovanje svojih članova i odraslih oboljelih od šećerne bolesti.

Volonteri

 • Mr. sc. Vesna Turk Štrajtenberger, dr.med., spec. obiteljske medicine
 • Bacc.med.techn. Greta Perković
 • Mag.pharm. Jasenka Plantak Kotur
 • Željka Korlević
 • Marija Prebeg
 • Marija Fišer
 • Jadranka Grbac
 • Mirjana Teodorović
 • Daniel Huber
 • Ana Hodak
 • Mara Peterko
 • Senka Palčić
 • Ivona Bosanac
 • Neda Dušak
 • Katarina Matić – Marković
 • Danica Vidić,
 • Dragica Giljanović,
 • Aco Teodorović,
 • Maja Kljajić
 • Marijana Marinković
 • Višnja Kajzer
Kontakt

Tražite informaciju? Bez brige tu smo za vas!