Daleke 1981. godine grupa građana Slatine osnovala je udrugu s namjerom pružanja pomoći kako pojedincu, tako i društvenoj zajednici, u liječenju i sprečavanju posljedica dijabetesa. Udruga je tada dobila ime “Društvo za zaštitu od dijabetesa”, a osnivačka skupština održana je 18. siječnja 1981. Uz promjenu imena u “Dijabetička udruga Slatina”, udruga djeluje neprekidno 40 godina.

Dijabetes je bolest koja sve vise uzima maha, podmukla je i često nepovratno oštećuje organizam oboljelih, čineći štetu njima, njihovim obiteljima i društvu.

Cilj udruge stoga bio je i ostao djelovanje na više razina:

– informiranje javnosti o mogućnostima prevencije bolesti i problemima koje bolest donosi

– informiranje o mogućnosti kontroliranja bolesti i sprečavanju ili odlaganju pojavljivanja nuspojava

– razvijanje svijesti o odgovornosti svakog pojedinca za vlastito zdravlje

– edukacija oboljelih i njihovih obitelji o važnosti samokontrole i suradnje s medicinskim osobljem

U borbi protiv dijabetesa posebno je važna razmjena iskustava sa članovima srodnih udruga. Moto je “Zajedno smo jači”, a simbol dvije ruke u položaju rukovanja.

Za svoje djelovanje udruga je dobila priznanje od Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Privatizacija u sustavu zdravstva uzrokovala je gašenje Savjetovališta za dijabetes i gubitak stalnih prostorija, ali Udruga je nastavila djelovati i dalje, svladavajući probleme nekad s više, nekad s manje uspjeha. Pri tome moramo zahvaliti svima koji su nam na tom putu pomagali i pomažu nam još uvijek, uz napomenu da ne možemo sve nabrojiti. Ipak, posebno zahvaljujemo Gradu Slatini koji nas podupire u skladu s mogućnostima, Lions klubu Slatina koji je godinama financirao odlazak na edukaciju u Ljetni kamp za djecu i mlade dijabetičare, farmaceutskim firmama koje nam doniraju materijal za akcije, a posebno medicinskom osoblju koje se odaziva na naše pozive i sudjeluje u radu na volonterskoj osnovi“.

Vodstvo udruge

“Najmanji čin dobrote vrijedi više od najveće namjere.”

 • Doris Mlinarić

  Doris Mlinarić, predsjednica Udruge od 2019.godine. Rođena 25.08.1994, živim u Jugovom Polju. Po zanimanju sam medicinska sestra, bolujem od dijabetesa tipa 1 od 2003.godine, na terapiji sam pomoću inzulinske pumpe + FreeStyle Libre senzori. Majka dvoje djece, udana.
 • Tanja Bubaš

  Tanja Bubaš, dopredsjednica, rođena sam 8.5.1989.
  Živim i radim u  Slatini. Po zanimanju sam prodavač.
  Drugo zanimanje mi je kozmetičar  s cime se bavim u slobodno vrijeme .
  Bolujem od dijabetesa tip 1, na inzulinskoj sam terpiji.
  U braku sam, suprug mi je veliki oslonac kroz moj život sa dijabetesom.
 • Isakovic Zorica

  Rođena 1962 godine, dijabetičar od 2001. Tip 2. Blagajnik u udruzi od 2oo7. Majka četvero djece i sretna baka sa 9 unučadi i deseto na putu.
 • Rajko Brajić

  Rajko Brajić, umirovljenik, rođen 1955. bolujem od dijabetesa tip 2 od 1997. godine. Obavljam funkciju tajnika udruge od 2022. godine

Volonteri

 • Mr. sc. Vesna Turk Štrajtenberger, dr.med., spec. obiteljske medicine
 • Bacc.med.techn. Greta Perković
 • Mag.pharm. Jasenka Plantak Kotur
 • Željka Korlević
 • Marija Prebeg
 • Marija Fišer
 • Jadranka Grbac
 • Mirjana Teodorović
 • Daniel Huber
 • Ana Hodak
 • Mara Peterko
 • Senka Palčić
 • Ivona Bosanac
 • Neda Dušak
 • Katarina Matić – Marković
 • Danica Vidić,
 • Dragica Giljanović,
 • Aco Teodorović,
 • Maja Kljajić
 • Marijana Marinković
 • Višnja Kajzer
Kontakt

Tražite informaciju? Bez brige tu smo za vas!