dijabeticari.slatina@gmail.com

Novosti & savjeti

Jedanaesta javnozdravstvena akcija trijaže- Gradska uprava Slatina

Danas, 02.12.2022. g., volonterski smo održali jedanaestu javnozdravstvenu akciju trijaže u sklopu projekta ”Doživjeti stotu”  (UP. 02.2.1.08.0165) u Gradskoj upravi Grada Slatine.

Vrijedan medicinski tim: Greta Perković (viša medicinska sestra), Neda Dušak (magistra sestrinstva), Vesna Kizivat (medicinska sestra), Doris Mlinarić (predsjednica Dijabetičke udruge Slatina, medicinska sestra), Mateo Kroupa (voditelj akcija trijaže, medicinski tehničar), Jasenka Plantak- Kotur (magistra farmacije) te Vesna Turk-Štrajtenberger (specijalist obiteljske medicine) mjerio je krvni tlak, glukozu, trigliceride i kolesterol u krvi, indeks tjelesne mase, procjenu kardiovaskularnog rizika te je svaki sudionik imao završni razgovor s liječnicom o svom zdravstvenom stanju i dobivenim vrijednostima te potrebnim koracima u održavanju svog zdravlja.

Jasenka Plantak- Kotur, magistra farmacije rekla nam je: ”Danas je održana posljednja javnozdravstvena akcija prevencije kardiovaskularnih bolesti u sklopu projekta ”Doživjeti stotu”. Mislim da su svi koji su pristupili, dobili jedan multidisciplinarni pristup i savjet od medicinskih sestara, ljekarnika i liječnika. Kroz akciju je danas prošlo 33 osobe, a neke od njih nisu tijekom pandemije uopće bili na kontrolnim pregledima te su dobili smjernice za prevenciju nastanka kardiovaskularnih bolesti i da se jave na dodatne pretrage svom obiteljskom liječniku.

Osnovna činjenica koji svi moramo osvijestiti je da samo redovitom fizičkom aktivnosti, umjerenom i raznolikom prehranom već jako puno činimo za svoje zdravlje, a ako već i imamo neku terapiju, stvaramo osnovu da liječenje bude učinkovito.”

 

Nositelj projekta Doživjeti stotu je Grad Slatina, a projektni partneri Dijabetička udruga Slatina i Gradsko društvo Crvenog križa Slatina.

 

Skip to content