Danas, 29.11.2022. održali smo našu desetu javnozdravstvenu akciju trijaže u sklopu projekta ”Doživjeti stotu” (UP. 02.2.1.08.0165) u Kozicama. Medicinski tim-  Greta Perković (viša medicinska sestra), Neda Dušak (magistra sestrinstva), Vesna Kizivat (medicinska sestra), Mateo Kroupa (voditelj akcija trijaže, medicinski tehničar), Marina Tokić (magistra farmacije) te Vesna Turk-Štrajtenberger (specijalist obiteljske medicine)…...