Kako se ova godina približava kraju, tako se i mi približavamo kraju naših javnozdravstvenih akcija trijaže u sklopu projekta ”Doživjeti stotu” (UP. 02.2.1.08.0165). Danas smo održali devetu akciju u mjesnom odboru Vladimir Nazor. Akciju smo započeli u 14.30 sati. Naš vrijedan medicinski tim koji čine: Greta Perković (viša medicinska sestra),…...